Technologia ”wielkiej płyty”

Technologia ”wielkiej płyty”

Technologia tak zwanej „wielkiej płyty” była próbą szybkiego załatwienia problemu deficytu mieszkań dla szybko zwiększającego swoją liczebność społeczeństwa w Polsce. Konieczne było znalezienie sposobu na budowanie znacznie szybciej niż tradycyjnie przy użyciu cegieł. I tak powstała idea budowania domów mieszkalnych z gotowych prefabrykatów wykonanych z betonu. Prefabrykaty te były wytwarzane w tak zwanych fabrykach domów, które znajdowały się w wielu miejscach w Polsce i dostarczały elementy konstrukcyjne na budowy. Poszczególne elementy były wykonane z betony zbrojonego i cechowały się dużą łatwością montażu. Cel w pewnym sensie został osiągnięty i od momentu, w którym zaczęto stosować „wielką płytę” tempo budów znacznie wzrosło. Niestety braki w materiałach oraz specyfika pracy w PRL-u nie pozwoliły na pełne zrealizowanie zamierzeń. Z czasem również ujawniły się wady domów mieszkalnych wybudowanych w tej technologii polegające na słabej izolacji termicznej oraz niskiej funkcjonalności lokali mieszkalnych. Istną zmorą były również niedoróbki i niespotykana wręcz niedokładność już w czasie budowania.

Zobacz również pozostałe artykuły o nieruchomościach: