Usługi cięcia laserem

Usługi cięcia laserem

Uslugi ciecia laserem (1)Laser został wynaleziony w ubiegłym stuleciu i raczej nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że jest on niezwykle przydatnym wynalazkiem. Wykorzystuje się go w medycynie, technice komputerowej, a od jakiegoś czasu również do obróbki materiałów metalowych.

Wiele firm oferuje dzisiaj usługi cięcia laserem. Znacznie mniej przedsiębiorstw zajmuje się laserowym spawaniem. Polega ono na łączeniu detali dwóch obiektów metalowych poprzez stopienie laserem obszarów ich styku. Wiązka laserowa charakteryzuje się relatywnie dużą gęstością mocy. Gwarantuje to energię spawania pozostającą na poziomie potrzebnym do stopienia złącza, ale nie większym.
Spawanie laserowe jest znacznie bardziej precyzyjną technologią, niż spawarki acetylenowe. Odkształcenie materiału będące skutkiem ubocznym spawania jest w przypadku tych pierwszych bardzo małe. Ponadto po ukończeniu spawania za pomocą wiązki lasera nie ma konieczności dokonywania mechanicznej obróbki. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że coraz mniej ludzi używa spawarek acetylenowych.

Zobacz również pozostałe artykuły o nieruchomościach: